Grönklitts Första Samfällighetsförening
  
 
 »   Startsidan
 »   Kalender
 »   Nyheter
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Karta
 »   Bildarkiv
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  

Verksamhet


Samfällighetsföreningens verksamhet styrs av Lagen om Förvaltning av Samfälligheter och föreningens stadgar. 

Föreningens ändamål enligt stadgarna är att svara för drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen som omfattar körvägar med belysning, anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät, vatten- och avloppsledningar inom planom-rådet fram till resp husliv samt grönområde.

De vägar som ingår i gemensamhetsanläggningen är Norra resp Södra Stugvägen samt Värdshusvägen från den allmän-na vägen till/från Fryksås. Genom ett särskilt avtal har Grön-klittsgruppen AB, "OGAB", övertagit ansvaret för drift och underhåll av Värdshusvägen som fått en helt annan trafik än vid starten på 1970-talet. Vintertid utgör den numera även genomfart mot Rovdjurscentrum och skidstadion.

Vinterväghållningen är en av de viktigaste verksamhetsgren-arna och där har föreningens styrelse upprättat en uppdrags-beskrivning för anlitad entreprenör och formulerat målsätt-ningen - med friluftslivet i fokus:

"Entreprenörens insatser ska kostnadseffektivt gagna fören-ingens medlemmar och deras gäster och ska, med de förut-sättningar naturen ger, medge smidig och säker framkom-lighet på skidor, till fots och med bil."

En annan stor och viktig fråga gäller föreningens nät av vatten- och avloppsledningar, med en uppskattad samman-lagd längd av närmare fyra kilometer, som genomkorsar området. Ledningarna är från slutet av 1970-talet och utsatta framförallt av effekterna av djupgående tjäle. Föreningen har avsatt betydande medel i en underhållsfond för framtida mer omfattande reparationer och underhåll inom gemensamhets-anläggningen. 

Föreningens gemensamhetsanläggning omfattar en areal på drygt 8 hektar som huvudsakligen består av skogsmark. Med en varsam gallring/röjning ska en bevarad karaktär efter-strävas.  En kontinuerlig föryngring ska säkerställas genom att lovande plantor av framförallt tall, björk och gran ges goda förutsättningar för utveckling. 

     September 2020
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
36 123456
3778910111213
3814151617181920
3921222324252627
40282930

 Nyheter

  • Gammal nyhet om ”Nyheter”
Här på föreningens he...
(2019-11-15)

  • Ny faktabank för medlemmar
Vid årsstämman 201611...
(2016-12-02)

  • Smart dörrlösning till tunets elcentral
Den som vintertid beh...
(2015-09-19)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen