Logga in

Grönklitts Första Samfällighetsförening

Välkommen till föreningens hemsida. Här finns en kortfattad beskrivning av vårt område vid Stugvägen i Grönklitt och föreningens verksamhet.

För medlemmar tillkommer, efter inloggning med lösenord, fler menyrubriker med mer föreningsspecifikt innehåll.

Det första spadtaget för en första etapp av fritidshus på Grönklitt (A-området) togs i december 1975. De 46 husen såldes till privatpersoner, men några även till företag eller personalstiftelser.

Under de närmast följande åren uppfördes ytterligare 89 hus i tre etapper (B-, C- resp D-områdena). Dessa hus, med ett undantag, bildade 1978 Bostadsrättsföreningen Grönklitt Stugby Björnen, och bostadsrätterna såldes i form av 2- resp 10-veckorsandelar. Bostadsrättsföreningen har sedermera avyttrat 10 av husen.

Fritidshusen är av tre typer, enplans parhus i timmer, enplans timmerhus och 1½-plans faluröda hus med vita knutar. De ligger i grupper om 6-11 hus runt ett gårdstun. De 135 husen har på senare tid fått gatuadresser med Norra Stugvägen 1-78 och Södra Stugvägen 79-135.

Föreningens gemensamhetsanläggning omfattar körvägar med vägbelysning, vatten- och avloppsnät inom området, parkeringsytor samt ett större markområde. Inom om-rådet finns sedan 19 mindre, s.k. delägarförvaltade, gemensamhetsanläggningar som omfattar resp gårdstun med tillhörande förråd och en parkeringsplats med eluttag för motorvärmare till varje stuga.

Gårdstun vid Norra Stugvägen i vinterskrud

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.